Υπηρεσίες

Android, iOS, IOT and the Web

Adlogic Mobile Header
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ADLOGIC
Επισκευή Περιφερειακών

Εξειδικευμένο Support

Εμπορία Περιφερειακών

Κατασκευή Λογισμικού

Εμπορικές Εφαρμογές

Εφαρμογές Δικτύων

Μηχανογράφησης | Λογιστηρίου

Εγκατάσταση & Υποστήριξη.

Υπολογιστές | Τηλ. Κέντρα | Εκτυπωτές

Τεχνική Υποστήριξη.

Μηχανογράφησης | Λογιστηρίου

Απλές | Ψηφιακές