Μηχανογράφηση

Με την απόφαση αριθμ. 1024 (Αριθ. ΦΕΚ: 317B/6.2.2020) η ΑΑΔΕ κάνει υποχρεωτική από 01.06.2020 την εκτύπωση QR code στο τέλος της απόδειξης.Το νέο στοιχείο προστίθεται στα παραστατικά και θα αποδεικνύει την εγκυρότητα τους ή μη. Οι εφαρμογές Prisma Win Οι εφαρμογές PRISMA Win είναι έτοιμες να ανταποκριθούν...