Χωρίς κατηγορία

Περιγράφονται τα βήματα που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης έτσι ώστε να συσχέτιση ένα πιστωτικό τιμολόγιο με ένα τιμολόγιο έτσι ώστε να αντιστοιχήσει τις πληρωμές ή εισπράξεις προμηθευτή ή πελάτη. Με σκοπό να αλλάξει η κατάσταση του παραστατικού από μερικώς εξοφλημένου σε εξοφλημένου. https://youtu.be/eN-7EkQt6eQ ...